ŽSR musia opäť vyhodnotiť tender na prevádzku terminálu v Žiline za 25 mil. eur

293
0

Bratislava 23. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) musia opätovne vyhodnotiť súťaž na prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy v Žiline za predpokladanú cenu 25 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Podľa rozhodnutia ÚVO zverejneného na internetovej stránke úradu, majú ŽSR odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 12. marca 2018 a opätovne vyhodnotiť ponuku úspešného uchádzača v súlade s koncesnou dokumentáciou.

Tender vyhlásili ŽSR v novembri minulého roka. Zo súťaže mal vzísť koncesionár, ktorý mal zabezpečiť prevádzku a údržbu terminálu na obdobie 30 rokov.

V marci tohto roka sa však na ÚVO obrátil jeden zo záujemcov o tender s námietkami proti vyhodnoteniu ponúk. Tento záujemca v odôvodnení uvádza, že po preštudovaní súťažných podkladov k tendru dospel k tomu, že on sám sa nemôže súťaže zúčastniť, keďže pôsobí na trhu ako dopravca.

Výstavbu a prevádzku terminálu v Žiline totiž posudzovala Európska komisia, ktorá stanovila pravidlo, že prevádzkovateľ terminálu má byť nezávislý od dopravných podnikov a sám nemôže pôsobiť ako dopravný podnik, ktorý by terminál súčasne využíval.

Podľa záujemcu, ktorý podal námietky v tendri, mal byť teda zo súťaže vylúčený aj úspešný uchádzač. Je totiž dcérskou spoločnosťou firmy, ktorá má v predmete podnikania aj prevádzkovanie dopravy na dráhe a medzinárodnú prepravu tovaru po ceste, je teda dopravcom.
Tieto námietky posudzoval ÚVO. V rozhodnutí uviedol, že ŽSR dostali v tendri len jednu ponuku. V marci tohto roka počas vyhodnocovania ponúk v časti Kritériá uviedli, že uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávania stanovené v koncesnej dokumentácii a ponúkol za predmet zákazky najvyššiu cenu.

Úrad však vo svojom rozhodnutí pripomína stanovisko Európskej komisie, podľa ktorej „s cieľom zabezpečiť nediskriminačný prístup k terminálom a zabrániť konfliktu záujmov medzi vybraným prevádzkovateľom terminálu a dopravnými podnikmi, prevádzkovateľ terminálov bude nezávislý od dopravných podnikov“.

ÚVO má tak pochybnosti o tom, či bude úspešný uchádzač schopný poskytovať základné terminálové služby nediskriminačne a transparentne, keďže nie je možné jednoznačne dospieť k záveru, či by išlo o prevádzkovateľa, ktorý bude nezávislý od dopravných podnikov tak, ako to vyžaduje rozhodnutie Európskej komisie.

Zároveň úrad v rozhodnutí uviedol, že z dokumentov, ktorými ŽSR zaznamenávajú proces hodnotenia ponúk nie je zrejmé, ako železnice hodnotili splnenie požiadavky na to, že víťazný uchádzač bude poskytovať terminálové služby nediskriminačne a transparentne. ÚVO tak vyhlásil námietky záujemcu o tender za opodstatnené a nariadil odstrániť protiprávny stav. ŽSR tak majú opätovne vyhodnotiť ponuku víťazného uchádzača.

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.