Zmeny v cestovných poriadkoch Železničnej spoločnosti Slovensko začnú platiť od nedele 12. júna

465
0

Bratislava 9. jún (vovlaku.sk) – Zdvojnásobenie miest na sedenie v 1. vozňovej triede vo vybraných rýchlikoch na linke Bratislava – Banská Bystrica, úpravy v regionálnej doprave na žiadosť cestujúcich, ale aj 10-percentné navýšenie spojov počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách. Toto všetko prinesie plánovaná zmena cestovného poriadku na železnici od nedele 12. júna 2016. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v rámci zmien doladí cestovné poriadky platné od polovice decembra 2015.

 V diaľkovej doprave ZSSK na linke Bratislava – Banská Bystrica ponúkne vo všetkých spojoch v rámci dňa celý vozeň vyššej triedy (54 miest), pretože v posledných mesiacoch stúpa záujem o prvú vozňovú triedu. V šiestich rýchlikoch doteraz bola o polovicu nižšia ponuka a nie vždy bolo možné uspokojiť záujem.

V regionálnej doprave si niekoľko menších zmien, najmä v časovej polohe vlakov, vyžiadali praktické skúsenosti cestujúcich.

„ZSSK opäť posilní dopravu počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách. Pribudne 12 vlakov denne. Najvýraznejšie sa rozšíri ponuka na zubačke zo Štrby na Štrbské Pleso, kde ide o nárast výkonov o 20 percent,“ informuje o zmenách Mgr. Jozef Schmidt, riaditeľ Úseku obchodu ZSSK.

ZSSK súčasne vyhovela požiadavkám na lepšie prípoje v Humennom, v Trenčíne. Cestujúci budú môcť vďaka úpravám plynulejšie prestupovať z diaľkových do prímestských vlakov, ako aj medzi regionálnymi spojmi z rôznych smerov navzájom. Rovnako dopravca vyhovel niekoľkým požiadavkám študentov a pracujúcich pre dochádzanie do škôl a zamestnania.

Súčasne menší záujem zo strany cestujúcich sa prejavil zrušením poskytovania občerstvenia v osobitnom vozni na linkách Bratislava – Banská Bystrica a Zvolen – Košice.

 Najväčšie zmeny od 12. júna 2016

 • na linke Bratislava – Banská Bystrica sa zvýši ponuka miest v prvej triede
 • navýšenie počtu vlakov počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách
 • posledný vlakový spoj Bratislava – Trnava – Leopoldov skráti jazdný čas o 15 minút
 • lepší návoz do a zo zamestnania v Košiciach zo smeru od Moldavy nad Bodvou
 • lepšie prípoje v Humennom (Stakčín, Medzilaborce), v Trenčíne (Bánovce nad Bebravou, Bratislava)

Zmeny v diaľkovej vnútroštátnej doprave

 Trasa Bratislava hlavná stanica – Banská Bystrica (trať 130, 150, 170)

Zvýšená kapacita miest vo vozňoch 1. triedy z 24 na 52 v šiestich rýchlikoch

 • R 832 Tajov Banská Bystrica (6.35 h) – Bratislava hl. st. (9.59 h)
 • R 833 Sitno Bratislava hl. st. (8.01 h) – Banská Bystrica (11.25 h)
 • R 837 Bystrica Bratislava hl. st. (12.01 h) – Banská Bystrica (15.25 h)
 • R 838 Bystrica Banská Bystrica (12.35 h) – Bratislava hl. st. (15.59 h)
 • R 842 Slatina Banská Bystrica (16.35 h) – Bratislava hl. st. (19.59 h)
 • R 845 Vojšín Bratislava hl. st. (18.01 h) – Banská Bystrica (21.25 h)

Trasa Zvolen – Košice (trať 160)

Znížená kapacita miest vo vozňoch 1. triedy z 52 na 24 v šiestich rýchlikoch

 • R 930 Ipeľ Košice (5.23 h) – Zvolen os. st. (8.49 h)
 • R 931 Ipeľ Zvolen os. st. (7.13 h) – Košice (10.37 h)
 • R 933 Gemeran Zvolen os. st. (11.13 h) – Košice (14.37 h)
 • R 934 Domica Košice (13.23 h) – Zvolen os. st. (16.49 h)
 • R 936 Kras Košice (15.23 h) – Zvolen os. st. (18.49 h)
 • R 937 Kras Zvolen os. st. (19.13 h) – Košice (22.37 h)

Trasa   Bratislava hlavná stanica Banská Bystrica (trať 130, 150, 170)

Zvolen Košice (160)

 • vo vlakoch nebude radený osobitný vozeň, kde sa poskytovalo občerstvenie (bistro vozeň)

Zmeny v regionálnej doprave

 Západné Slovensko

(Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj)

 Trasa Bratislava – Palárikovo (trať 130)

Zmena zastavovania vlakov v Palárikove

 • R 871 Sládkovič (Bratislava 15.01 h BA Vinohrady 15.08 h – Galanta 15.37 h – Šaľa 15.47 – Nové Zámky 16.05 h) bude zastavovať v stanici Palárikovo (16.00 h). Príchod do konečnej stanice Nové Zámky bude posunutý o 2 min neskôr (16.07 h) oproti súčasnému stavu.
 • REX 851 Palárik (Bratislava hl. st. 14.31 h – Galanta 15.13 h – Šurany 15.46 h) nebude zastavovať v stanici Palárikovo (pôvodne 15.37 h).

 Komentár: ZSSK vyhovela požiadavkám cestujúcich, ktorí žiadali o výmenu zastavovania vlakov v stanici Palárikovo. Dôvodom boli skúsenosti, že cestujúci sa po skončení dopoludňajšej zmeny v Bratislave nestíhali presunúť na bratislavskú hlavnú stanicu a preto žiadali zastavovanie v Palárikove presunúť do neskoršieho spoja.

Cestovný poriadok R 871 Sládkovič so zapracovanými zmenami:

Železničná stanica: Príchod Odchod
Bratislava hl. st. 15:01
Bratislava – Vinohrady 15:06 15:08
Galanta 15:34 15:37
Šaľa 15:44 15:47
Palárikovo 16:00 16:01
Nové Zámky 16:07

 

Trasa Bratislava hl. st. – Trnava – Leopoldov (trať 120)

Kratší jazdný čas osobného vlaku skrátením pobytu v Trnave

 • Os 3039 (Bratislava 23.00 h Trnava 23.48/0.08 h Leopoldov 0.22 h) bude z Trnavy odchádzať o 15 minút skôr o 23.53 h apo zvyšku trasy pôjde v skoršej časovej polohe Brestovany (0.01 h), Leopoldov (0.07 h).

 Komentár: ZSSK zmenila obeh využívaných súprav, a tým dosiahla skrátenie pobytu vlaku v stanici Trnava z pôvodných 20 minút na 5 minút. Cestujúcim do Brestovian a Leopoldova sa tak výrazne skráti jazdný čas.

 Trasa Púchov – Trenčín (trať 120)

Zmeny časových polôh osobných vlakov

 • Os 3320 (Žilina 13.38 h – Púchov 14.45 h Leopoldov 16.51 h) bude odchádzať z Púchova neskôr (o 4 minúty) a prichádzať do Trenčína skôr (o 13 minút). Odchod Púchov 14.49 h príchod Trenčín 15.26 h. Jazdný čas sa tak skráti o 17 minút. (Pozn. pôvodne mal dlhší pobyt v Ladcoch a v Dubnici nad Váhom, kde ho predchádzali dva rýchliky). Zmenou dôjde k vytvoreniu prípojnej väzby v Trenčíne, cestujúci môžu prestúpiť na RR 708 Dubeň (TN 15.34 h) smer Trnava – Bratislava, aj do Os 5406 (TN 15.38 h ) smer Bánovce nad Bebravou – Chynorany.
 • Os 3307 (Leopoldov 5.20 h – Žilina 8.28 h) dôjde k presunu pobytu spoja z Ilavy do Dubnice nad Váhom a vlak pôjde v úseku Dubnica nad Váhom – Ilava neskôr o 10 minút. (Leopoldov 5.20 h – Trenčín 6.32 h – Dubnica nad Váhom 6.45 h/ 6.55 h – Ilava 7.01 h / 7.02 h – Považská Bystrica 7.36 h). (Pozn. vlak bol pôvodne predchádzaný súkromným dopravcom v stanici Ilava, po novom bude v Dubnici nad Váhom).

 Komentár: V prípade Os 3320 sa zlepšia možnosti prestupov. Cestujúci z menších obcí na trase zo Žiliny po Trenčín majú novú možnosť prestupu do regionálneho rýchlika v smere na Trnavu a Bratislavu ako aj do osobného vlaku v smere Bánovce nad Bebravou. Dôvodom je zmena usporiadania dopravy všetkých dopravcov na trase.

 Trasa Púchov – Horní Lideč (trať 125)

Zmena časových obmedzení dvoch osobných vlakov

 • Os 3261 (Horní Lideč 5.07 h – Púchov 5.40 h) pôjde aj cez víkendy, pôvodne jazdil len v pracovných dňoch
 • Os 3281 (Horní Lideč 4.38 h – Púchov 5.11 h) nebude jazdiť počas víkendov, pôvodne jazdil každý deň

Komentár: Úprava zohľadňuje požiadavky cestujúcich, ktorí dochádzajú do zamestnania do Púchova prípadne okolia počas víkendov.

Trasa Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk (trať 123)

Zlepšenie návozu študentov do škôl

 • Os 3806 (Trenčianska Teplá 7.45 h – Nemšová 7.50 h – Horné Srnie 55 h) bude jazdiť o 8 minút skôr, z Trenčianskej Teplej pôjde už o 7.37 h.

Komentár: Dôvodom zmeny sú požiadavky učiteľov, žiakov a študentov, ktorí dochádzajú do škôl v Nemšovej a Hornom Srní.

Stredné Slovensko

(Žilinský kraj)

Trasa Žilina – Púchov (trať 120)

Zmeny časovej polohy dvoch regionálnych vlakov a jedného rýchlika, vplyv výluk

 • Na úseku ŽilinaPúchov bude počas pracovných dní viacero prímestských vlakov (osobné vlaky, regionálne rýchliky) nahradených autobusovou dopravou ZSSK buď v celom úseku, alebo len v časti úseku.
 • Zmeny pri jednom rýchliku a dvoch regionálnych rýchlikoch sa týkajú najmä príchodov vlakov do Žiliny a odchodov zo stanice Považská Bystrica:
 • RR 705 Strážov (Bratislava hl. st.14.55 h – Považská Bystrica 19.06 h – Žilina 19.57 h) bude dlhšie stáť v stanici Považská Bystrica a zo stanice bude odchádzať o 12 minút neskôr (po novom 19.18 h). Do stanice Žilina príde oproti súčasnosti o 6 minút neskôr (20.03 h). Na úseku od Bratislavy po Považskú Bystricu ide podľa pôvodného cestovného poriadku.
 • RR 708 Dubeň (Žilina – Bratislava hl. st.) bude mať zmenený odchod zo stanice Žilina oproti súčasnosti o 8 minút neskôr, od Považskej Bystrice po zvyšku trasy ide podľa doterajšieho cestovného poriadku (14.11 h). Celkový jazdný čas pre cestujúcich zo Žiliny sa skráti o 8 minút.
 • R 1605 Chopok (Bratislava hl. st. – Žilina – Košice) bude mať zmenený odchod zo stanice Považská Bystrica o 12 min neskôr (19.18 h). Do stanice Žilina príde vlak oproti súčasnosti o 4 min skôr (príchod 19.53 h – odchod 20.00 h). Od Bratislavy po Považskú Bystricu ako aj v úseku Žilina – Košice ide podľa doterajšieho cestovného poriadku.

Komentár: Dôvodom sú zmeny organizácie dopravy pre rozsiahle stavebné a výlukové práce správcu infraštruktúry (Železnice SR) medzi železničnými stanicami Bytča a Žilina.

 Trasa Žilina – Liptovský Mikuláš (trať 120)

Zmena časovej polohy osobného vlaku

 • Os 3418 z Liptovského Mikuláša (12.26 h) príde do Žiliny neskôr o 8 minút (14.08 h).

 Komentár: Dôvodom je zmena vedenia vlaku súkromného dopravcu, z toho dôvodu sa predĺži o 8 minút pobyt regionálneho vlaku ZSSK v stanici Turany, a tým sa predĺži jazdný čas vlaku.

Trasa Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova (trať 127)

Zmena časovej polohy osobného vlaku

 • Os 2902 (Čadca 5.37 h – Mosty u Jablunkova 5.51 h) pôjde neskôr o 5 minút, zo stanice Čadca bude odchádzať 5.42 h.

Komentár: Dôvodom je zmena v jazde vlakov súkromného dopravcu v stanici Čadca.

Východné Slovensko

(Košický a Prešovský kraj)

Trasa Košice – Moldava nad Bodvou mesto (trať 160)

Zmeny časových polôh osobných vlakov

 • Os 6400 (Košice 4.48 h – Moldava nad Bodvou mesto 5.36 h), vlak vyrazí na trasu v rovnakej časovej polohe, ale do Moldavy nad Bodvou mesto príde o 5 minút skôr
 • Os 6401 (Moldava nad Bodvou mesto 4.53 h – Košice 5.38 h), po novom príchod do Košíc o 8 minút skôr
 • Os 6402 (Košice 6.23 h – Moldava nad Bodvou mesto 7.12 h), odchod z Košíc o 2 minúty neskôr
 • Os 6410 (Košice 18.18 h – Moldava nad Bodvou mesto 18.59 h), odchod z Košíc o 7 minút neskôr
 • Os 6412 (Košice 22.25 h/nezmenený – Moldava nad Bodvou mesto 23.04 h) príchod do Moldavy nad Bodvou mesto o 4 minúty skôr
 • Os 6413 (Moldava nad Bodvou mesto 20.32 h – Košice 21.16 h) vedený v skoršej časovej polohe o 28 minút

 Komentár: Zmeny príchodov a odchodov vlakov umožnia lepší návoz a odvoz ľudí do a zo zamestnania v rámci regiónu Košice. Zmeny boli realizované na základe dohody s VÚC Košice.

 Trasa Poprad Tatry – Košice (trať 180)

Zmena časovej polohy osobného vlaku.

 • Os 7805 (Poprad-Tatry 4.42 h – Spišská Nová Ves 5.11 h – Košice 6.32 h), po časti trasy Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves ide podľa do doterajšieho cestovného poriadku, v stanici Spišská Nová Ves bude stáť o niečo dlhšie, odchod sa posúva o 10 minút na 5.21 h, v časti trasy po Košice ide neskôr (príchod do Košíc 6.44 h).

Komentár: Dôvodom je zmena vedenia vlaku súkromného dopravcu, a tým dlhší pobyt vlaku ZSSK v stanici Spišská Nová Ves.

 Trasa Humenné – Stakčín (trať 196) a Humenné – Medzilaborce mesto (trať 191)

Zosúladenie časových obmedzení osobných vlakov a regionálneho expresu tak, aby v Humennom boli vytvorené prípoje od vlakov zo smeru Medzilaborce mesto a Stakčín k REX 1910 (Humenné o 13.12 h – Košice o 14.43 h), ktorý jazdí len v nedeľu (7) a vybrané dni pracovného pokoja (štátne sviatky).

 Komentár: Dôvodom zmien obmedzenia vlakov je vytvorenie prípoja vo vybrané dni (29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.) na regionálny vlak REX 1910 v Humennom (Humenné o 13.12 h – Košice o 14.43 h).

Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicová železnica (OŽ)

 Počas letnej sezóny sa zahustí doprava vo Vysokých Tatrách. Spolu pribudne denne 12 vlakových spojení, čo je zvýšenie ponuky o 150-tisíc miest na sedenie. V turistickej sezóne tak rozsah železničnej dopravy na hlavnej trase z Popradu do Vysokých Tatier vzrastie o 10 percent, na zubačke dokonca o 20 percent (najazdené vlakokilometre).

TEŽ a OŽ predstavujú samoobslužný výpravný systém – električky či zubačka stoja na 22 zastávkach/staniciach. Cestovný lístok je potrebné kúpiť vopred a vo vlaku si ho cestujúci označí v špeciálnom označovači (vo vlakoch nie sú vlakvedúci). Lístok sa dá kúpiť aj prostredníctvom SMS na čísle 2233.

Bližšie informácie sú zverejnené:

http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/vysoke-tatry-tez-oz.html

 Trasa Poprad Tatry – Štrbské Pleso (trať 183) – 29 km

Počas letnej sezóny pribudnú každý deň 4 vlaky. Denná ponuka tak bude predstavovať 46 spojov (obsluhujú 15 zastávok).

Nové spoje:

 • Poprad Tatry (9.04 h) – Štrbské Pleso (10.12 h)
 • Poprad Tatry (11.04 h) – Štrbské Pleso (12.12 h)
 • Štrbské Pleso (14.43 h) – Poprad Tatry (16.00 h)
 • Štrbské Pleso (16.43 h) – Poprad Tatry (18.00 h)

 Komentár: Dôvodom posilnenia tatranskej dopravy počas letnej sezóny je zabezpečenie lepšieho dopravného servisu pre návštevníkov Vysokých Tatier. Vlaky pôjdu denne od 1. júla do 4. septembra 2016. V období od 10. septembra do 18. septembra 2016 budú jazdiť cez víkendy (v sobotu a v nedeľu a štvrtok 15. 9. 2016).

 Trasa Štrba – Štrbské Pleso (trať 182) – 5 km

Počas letnej sezóny pridaných 8 vlakov. Denne tak bude jazdiť 42 vlakov po trase tam a späť, obsluhujú 3 zastávky.

Spoje, ktoré pribudnú počas letnej sezóny:

 • Štrba (8.41 h) – Štrbské Pleso (8.56 h)
 • Štrba (9.51 h) – Štrbské Pleso (10.06 h)
 • Štrba (10.41 h) – Štrbské Pleso (10.56 h)
 • Štrba (16.21 h) – Štrbské Pleso (16.36 h)
 • Štrbské Pleso (9.09 h) Štrba (9.27 h)
 • Štrbské Pleso (10.09 h) Štrba (10.27 h)
 • Štrbské Pleso (15.49 h) Štrba (16.07 h)
 • Štrbské Pleso (16.49 h) Štrba (17.07 h)

Komentár: Dôvodom pridania 4 párov vlakov je posilnenie tatranskej dopravy počas letnej turistickej sezóny. Zavedené vlaky pôjdu denne od 1. júla do 4. septembra 2016. V období od 10. septembra do 18. septembra 2016 pôjdu v sobotu a v nedeľu a 15.9.2016

Trasa Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (trať 184)

Zmena časovej polohy osobného vlaku

 • Os 8205 pôjde o 2 minúty neskôr (pôvodne Tatranská Lomnica 7.14 h Štrbské Pleso 8.42 h)

Komentár: Zmenou časovej polohy osobného vlaku sa vytvorí dlhší čas na prestup (3 minúty) v Tatranskej Lomnici z Os 8405 (Studený Potok 7.02 h – Tatranská Lomnica 7.13 h) na Os 8205 (Tatranská Lomnica 7.16 h – Starý Smokovec 7.30 h/8.01. h – Štrbské Pleso 8.42 h)

Bratislavský a Banskobystrický kraj

k 12. júnu 2016 nedochádza k zmenám a úpravám cestovného poriadku.

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.