Trať ŽSR 140 Lužianky- Nové Zámky

906
1
ZDIEĽAŤ

Jazda v osobnom vlaku Os 5004 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  v motorovej jednotke  radu 861.

Železničná trať Nové Zámky – Prievidza (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 140) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Nové Zámky a Prievidzu. Je elektrifikovaná v úseku Nové Zámky – Šurany.

nitra

Číslo trate: ŽSR 140

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Lužianky- Nové Zámky

Rozchod: 1435 mm

luzianky

Z histórie trate

Prvé plány prepojenia Komárna, Nitry a Trenčína Ponitrím sa objavili v projekte grófa Keglevicha už v roku 1865. Projekt sa nerealizoval pre nedostatok financií a po opakovaných neúspešných pokusoch ju vybudovala až Rakúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG) v rokoch 1874 – 1884. Vtedajšia trať však končila vo Veľkých Bieliciach a úsek do Prievidze sa dostaval až neskôr. 1.11.1876 bol otvorený úsek Šurany – Ivanka pri Nitre a 19.11.1876 úsek Ivanka pri Nitre – Nitra. Z Nitry do Topoľčian bola železnica otvorená 16.9.1881.

Otváranie jednotlivých úsekov

 • 1876 Šurany – Nitra
 • 1881 Nitra – Topoľčany
 • 1884 Topoľčany – Veľké Bielice
 • 1896 Veľké Bielice – Prievidza
 • 1900 Nové Zámky – Šurany

novezamky

Súčasnosť

V úseku Nové Zámky – Šurany je trať elektrifikovaná. Úsek Nové Zámky – Lužianky je využívaný výlučne regionálnou dopravou a nachádza sa na ňom aj najväčšie mesto celej trate Nitra. V úseku Lužianky – Prievidza je trať využívaná aj na rýchlikové spojenie Bratislava – Prievidza. Nákladnú prepravu na trati využívajú najmä priemyselné podniky na Hornej Nitre.

V roku 2018 sa mala začať modernizácia a elektrifikácia trate 140 v úseku Lužianky – Šurany, ktorej súčasťou je aj dlho zanedbávaný úsek vedený cez mesto Nitra.

V lete 2013 bola vybraná firma, ktorá uskutoční Technicko-ekonomickú štúdiu pre Elektrifikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov – Nitra – Šurany.

Plánované úpravy majú „pripraviť podmienky pre moderný dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy.“ a tiež prepojenie s Bratislavou. Štúdia určila zvýšenie rýchlosti na celej trati do výšky 120 km/h. Súčasťou úprav trate by malo byť umožnenie bezbariérového prístupu na nástupištia, rekonštrukcia osvetlenia, inštalácia vizuálneho informačného systému na staniciach a zastávkach a na staniciach rozhlas pre cestujúcich. Projekt má tiež vziať do úvahy prípadné zdvojkoľajnenie úseku Leopoldov – Nitra. Najviac koľají, osem, bude elektrifikovaných v Nitre a v Lužiankach. Záverečná správa by mala byť hotová v marci 2015, po nej bude nasledovať projektová dokumentácia. Podľa údajov ŽSR z roku 2015 by sa mal projekt realizovať v rokoch 2019 až 2022.

Stanice na trati

 • Lužianky
 • Mlynárce
 • Nitra zastávka
 • Nitra
 • Dolné Krškany
 • Ivanka pri Nitre
 • Branč
 • Veľký Kýr
 • Komjatice
 • Ondrochov
 • Šurany
 • Bánov
 • Nové Zámky – križovatka s traťou (130) Bratislava – Štúrovo, (135) Nové Zámky – Komárom, (150) Nové Zámky – Zvolen, (151) Nové Zámky – Zlaté Moravce

1 komentár

 1. Pozerám trať z Lužianok do Nových Zámkov a nemôžem sa zbaviť dojmu, že táto trať ešte stále žije v 19.storočí. Tá závratná rýchlosť 40-50 km aj na rovných úsekoch D.Krškany-Branč, na koľajnici je nefunkčná odbočka ktorá končí po pár metroch, v staniciach sú veľmi prudké výhybky, čo spôsobuje že vlak musí ísť veľmi pomaly. Darmo investujete miliardy do trate Bratislava-Košice keď takéto trate zaspali dobu. Pomaly pred vlakom vidím bežať človeka so zástavkou upozorňujúceho že ide vlak. 43 km za 1 hodinu a 10 minút, hlavne že zrýchlime trať do Žiliny. Ako chcete aby ľudia nahradili osobné autá hromadnou dopravou keď tá spí ako Šípková Ruženka.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ