Stanovisko ZSSK k zmene Prepravného poriadku ZSSK a hliadkam vo vlakoch

650
0

Bratislava 4. august (ZSSK) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila viacero opatrení, ktorými chce zvýšiť pocit bezpečnosti cestujúcich vo vlakoch a zároveň zamedziť zneužívaniu vlakov na politickú reklamu.
Prepravný poriadok ZSSK (PP ZSSK), v časti A/ práva a povinnosti cestujúcich, umožňuje vylúčenie z prepravy v najbližšej stanici vlaku v prípade, že dôjde k porušeniu ustanovenia bodu A 4.6.:

„Bez predchádzajúceho písomného povolenia ZSSK je vo vlakoch ZSSK zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom. Predovšetkým je, bez písomného súhlasu ZSSK, zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo prieskum ponúk, resp. zber dát na uvedené účely, uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, resp. realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony. V prípade porušenia tohto zákazu bude osoba alebo cestujúci vylúčený z prepravy v najbližšej stanici vlaku.“

Individuálni cestujúci sa nemusia obávať, že by boli vylúčení z prepravy len preto, že cestujú vlakom a majú na sebe tričko napríklad s logom firmy, časopisu, hudobnej skupiny, futbalového tímu či politickej strany. Politické strany, ako aj iné právnické subjekty by však mali vedieť, že na propagáciu alebo rozdávanie letákov vo vlakoch ZSSK je potrebná štandardná komerčná zmluva (prenájom mediálneho priestoru) so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a, samozrejme, nevyhnutné dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky.

O každej úprave, či zmene v Prepravnom poriadku sú zamestnanci ZSSK štandardne informovaní, v písomnom usmernení a počas pravidelných školení. Okrem toho sú vlakvedúci dlhodobo a cielene inštruovaní, aby v prípadoch, keď by bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich, privolali políciu.

ZSSK zároveň posilnila vlakový personál na vybraných tratiach a taktiež sa výrazne zintenzívnila a zlepšila spolupráca s Policajným zborom SR.

Vítame prípadné pripomienky a pomoc samotných cestujúcich. Ak budú mať pocit obťažovania alebo možných nepríjemností počas cestovania, môžu vyhľadať a osloviť našich vlakvedúcich. Odmietame však politickú agitáciu akýchkoľvek osôb, ktoré na svoju propagáciu a zviditeľnenie zneužívajú cestujúcich vo vlakoch ZSSK alebo samotnú ZSSK.

Zatiaľ neboli z prepravy vylúčené žiadne osoby označujúce sa za hliadky. V prípade zistenia opodstatnených a dokázateľných prípadov špecifikovaných ako porušenie Prepravného poriadku (bod A 4.6) môže vlakový personál na to cestujúceho upozorniť s tým, že môže byť vylúčený z prepravy v najbližšej stanici.

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.