Kontakt

TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Projektový manažér:

Mgr. Tomáš Šarluška

mail: vovlaku@tasr.sk

vovlaku.teraz.sk

Tel: +421 2 59 210 504 (v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00)

V prípade, že nás chcete upozorniť na chybu, alebo oznámiť nám akýkoľvek tip, kontaktujte prosím e-mailom na adrese vovlaku@tasr.sk službukonajúceho editora.