Kontakt

TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

V prípade, že nás chcete upozorniť na chybu, alebo oznámiť nám akýkoľvek tip, kontaktujte prosím e-mailom na adrese vovlaku@tasr.sk službukonajúceho editora.