ŽSR musia opäť vyhodnotiť tender na prevádzku terminálu v Žiline za 25 mil. eur

175
0

Bratislava 23. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) musia opätovne vyhodnotiť súťaž na prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy v Žiline za predpokladanú cenu 25 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Podľa rozhodnutia ÚVO zverejneného na internetovej stránke úradu, majú ŽSR odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo dňa 12. marca 2018 a opätovne vyhodnotiť ponuku úspešného uchádzača v súlade s koncesnou dokumentáciou.

Tender vyhlásili ŽSR v novembri minulého roka. Zo súťaže mal vzísť koncesionár, ktorý mal zabezpečiť prevádzku a údržbu terminálu na obdobie 30 rokov.

V marci tohto roka sa však na ÚVO obrátil jeden zo záujemcov o tender s námietkami proti vyhodnoteniu ponúk. Tento záujemca v odôvodnení uvádza, že po preštudovaní súťažných podkladov k tendru dospel k tomu, že on sám sa nemôže súťaže zúčastniť, keďže pôsobí na trhu ako dopravca.

Výstavbu a prevádzku terminálu v Žiline totiž posudzovala Európska komisia, ktorá stanovila pravidlo, že prevádzkovateľ terminálu má byť nezávislý od dopravných podnikov a sám nemôže pôsobiť ako dopravný podnik, ktorý by terminál súčasne využíval.

Podľa záujemcu, ktorý podal námietky v tendri, mal byť teda zo súťaže vylúčený aj úspešný uchádzač. Je totiž dcérskou spoločnosťou firmy, ktorá má v predmete podnikania aj prevádzkovanie dopravy na dráhe a medzinárodnú prepravu tovaru po ceste, je teda dopravcom.
Tieto námietky posudzoval ÚVO. V rozhodnutí uviedol, že ŽSR dostali v tendri len jednu ponuku. V marci tohto roka počas vyhodnocovania ponúk v časti Kritériá uviedli, že uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávania stanovené v koncesnej dokumentácii a ponúkol za predmet zákazky najvyššiu cenu.

Úrad však vo svojom rozhodnutí pripomína stanovisko Európskej komisie, podľa ktorej „s cieľom zabezpečiť nediskriminačný prístup k terminálom a zabrániť konfliktu záujmov medzi vybraným prevádzkovateľom terminálu a dopravnými podnikmi, prevádzkovateľ terminálov bude nezávislý od dopravných podnikov“.

ÚVO má tak pochybnosti o tom, či bude úspešný uchádzač schopný poskytovať základné terminálové služby nediskriminačne a transparentne, keďže nie je možné jednoznačne dospieť k záveru, či by išlo o prevádzkovateľa, ktorý bude nezávislý od dopravných podnikov tak, ako to vyžaduje rozhodnutie Európskej komisie.

Zároveň úrad v rozhodnutí uviedol, že z dokumentov, ktorými ŽSR zaznamenávajú proces hodnotenia ponúk nie je zrejmé, ako železnice hodnotili splnenie požiadavky na to, že víťazný uchádzač bude poskytovať terminálové služby nediskriminačne a transparentne. ÚVO tak vyhlásil námietky záujemcu o tender za opodstatnené a nariadil odstrániť protiprávny stav. ŽSR tak majú opätovne vyhodnotiť ponuku víťazného uchádzača.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.