Trať ŽSR 160 Jesenské- Zvolen

1636
0
ZDIEĽAŤ

Jazda v rýchliku R 930 Ipeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  v diesel- elektrickej lokomotíve radu 757.

Radenie vlaku

Rušeň 757 + 1x vozeň Bpeer  +1x osobný vozeň Bdgteer + 1x vozeň Bpeer  + 1x Bmeer + 1x BDs/Bdghmeer + 1x Aeer.

Zaciatok_Jesenske

Železničná trať Jesenské- Zvolen (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 160) je jedno, na niektorých úsekoch dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zvolen a Košice. Je na krátkych úsekoch elektrifikovaná (~25 kV 50 Hz je v úseku Zvolen os. st. – Zvolen nákl. st. a =3 kV je v úseku Haniska pri Košiciach – Košice) a tvorí južnú magistrálu. V budúcnosti sa plánuje elektrifikácia tejto trate.

Číslo trate: ŽSR 160

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Jesenské- Zvolen os. st.

Rozchod: 1435 mm

Lučenec

 Z histórie trate

Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami juhom Slovenska vznikla prepojením úsekov, vybudovaných počas Rakúsko-Uhorska. Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou aTurňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály. Na trati sa v minulosti nachádzali ešte 2 tunely, z ktorých bol jeden (pri žst. Píla) výlúčený z prevádzky z dôvodu výstavby dvojkoľajnej trati v úseku Kriváň – Lovinobaňa a teda sa pristúpilo k odkloneniu trate mimo tunela, a druhý (pri žst. Podkriváň) bol odstránený a na rovnakom mieste nahradený hlbokým a dlhým betónovým zárezom.

Otváranie jednotlivých úsekov:

 • 14. augusta 1860 bol ako súčasť Tiskej železnice otvorený úsek Košice – Barca
 • 4. mája 1871 bol sprevádzkovaný úsek Fiľakovo – Lučenec
 • 18. júna 1871 bol sprevádzkovaný úsek Lučenec – Zvolen
 • 10. septembra 1873 otvorený úsek Fiľakovo – Lenartovce
 • júna 1874 bol dokončený úsek po Rožňavu
 • 12. októbra 1896 bol sprevádzkovaný úsek Barca – Turňa nad Bodvou
 • 23. januára 1955 otvorením úseku Turňa nad Bodvou – Rožňava bola skompletizovaná južná magistrála

Zaujímavosťou celej trate 160 je dvojaká trakcia na koncových úsekoch:

 • na úseku Zvolen osobná stanica– Zvolen nákladná stanica je napájacia sústava ~25 kV 50 Hz (AC – striedavý prúd)
 • na úseku Košice– Haniska je napájacia sústava =3 kV (DC – jednosmerný prúd)

V novembri 2015 bola plánovaná elektrifikácia trasy Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikácia prebehne čiastočne na tratiMoldava nad Bodvou – Medzev.

Koniec-Zvolen

Stanice na trati

 • Jesenské– križovatka s traťou 174 (Brezno – Jesenské)
 • Gortva
 • Hodejov
 • Hodejov
 • Blhovce
 • Hajnačka
 • Čamovce
 • Šíd
 • Fiľakovo– križovatka s traťou 164 (Fiľakovo – Somosköújfalu)
 • Fiľakovozastávka
 • Prša
 • Holiša
 • Lučenec– križovatka s traťou 161 (Lučenec – Kalonda št. hr.) a 162 (Lučenec – Utekáč)
 • Tomášovce
 • Podrečany
 • Lovinobaňazastávka
 • Tomášovce
 • Lovinobaňa
 • Mýtna
 • Píla
 • Podkriváň
 • Kriváň
 • Detva
 • Stožok
 • Pstruša
 • Vígľaš
 • Zvolenská Slatina
 • Zvolen-Bučina
 • Zvolen nákladná stanica
 • Zvolen osobná stanica– križovatka s traťou 150 (Zvolen – Nové Zámky), 153 (Zvolen – Čata), 170 (Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky) a 171 (Zvolen – Kremnica – Diviaky)

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ