Trať ŽSR 140 Nové Zámky- Lužianky

1213
1
ZDIEĽAŤ

Jazda v osobnom vlaku Os 5003 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v motorovom rušni radu 736.

Radenie vlaku

Rušeň 736 + 1x osobný/služobný vozeň BDs + 3x veľkopriestorový osobný vozeň Bt.

3-7a7fa44e3d6eac6325d5436d6dc8da7578043643

Železničná trať Nové Zámky – Prievidza (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 140) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Nové Zámky a Prievidzu. Je elektrifikovaná v úseku Nové Zámky – Šurany.

Číslo trate: ŽSR 140
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Nové Zámky – Lužianky
Rozchod: 1435 mm

Z histórie trate

Prvé plány prepojenia Komárna, Nitry a Trenčína Ponitrím sa objavili v projekte grófa Keglevicha už v roku 1865. Projekt sa nerealizoval pre nedostatok financií a po opakovaných neúspešných pokusoch ju vybudovala až Rakúska spoločnosť štátnej dráhy (StEG) v rokoch 1874 – 1884.

Vtedajšia trať však končila vo Veľkých Bieliciach a úsek do Prievidze sa dostaval až neskôr. 1.11.1876 bol otvorený úsek Šurany – Ivanka pri Nitre a 19.11.1876 úsek Ivanka pri Nitre – Nitra. Z Nitry do Topoľčian bola železnica otvorená 16.9.1881.

3-e1f967c9c16b3889b6abe8731a49ca129ab38bfb

Otváranie jednotlivých úsekov

• 1876 Šurany – Nitra
• 1881 Nitra – Topoľčany
• 1884 Topoľčany – Veľké Bielice
• 1896 Veľké Bielice – Prievidza
• 1900 Nové Zámky – Šurany

Súčasnosť

V úseku Nové Zámky – Šurany je trať elektrifikovaná. Úsek Nové Zámky – Lužianky je využívaný výlučne regionálnou dopravou a nachádza sa na ňom aj najväčšie mesto celej trate Nitra. V úseku Lužianky – Prievidza je trať využívaná aj na rýchlikové spojenie Bratislava – Prievidza. Nákladnú prepravu na trati využívajú najmä priemyselné podniky na Hornej Nitre.

V roku 2018 sa mala začať modernizácia a elektrifikácia trate 140 v úseku Lužianky – Šurany, ktorej súčasťou je aj dlho zanedbávaný úsek vedený cez mesto Nitra.

V lete 2013 bola vybraná firma, ktorá uskutoční Technicko-ekonomickú štúdiu pre Elektrifikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov – Nitra – Šurany.

Plánované úpravy majú „pripraviť podmienky pre moderný dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy.“ a tiež prepojenie s Bratislavou. Štúdia určila zvýšenie rýchlosti na celej trati do výšky 120 km/h. Súčasťou úprav trate by malo byť umožnenie bezbariérového prístupu na nástupištia, rekonštrukcia osvetlenia, inštalácia vizuálneho informačného systému na staniciach a zastávkach a na staniciach rozhlas pre cestujúcich.

3-fe54688e76850c7e4c7d39fbe9a0ba3cd6d8db49

Projekt má tiež vziať do úvahy prípadné zdvojkoľajnenie úseku Leopoldov – Nitra. Najviac koľají, osem, bude elektrifikovaných v Nitre a v Lužiankach. Záverečná správa by mala byť hotová v marci 2015, po nej bude nasledovať projektová dokumentácia. Podľa údajov ŽSR z roku 2015 by sa mal projekt realizovať v rokoch 2019 až 2022.

Stanice na trati

• Nové Zámky
• Bánov
• Šurany
• Ondrochov
• Komjatice
• Veľký Kýr
• Branč
• Ivanka pri Nitre
• Dolné Krškany
• Nitra
• Nitra zastávka
• Mlynárce
• Lužianky

 

1 komentár

  1. Je to zajimava trat a souhlasim s komentarem, ze nutne potrebuje modernizaci. Tato. trat je z vetsi casti jednokolejna, neelektrizovana a vetsina stanic je dodnes vybavena stanicnim zabezpecovacim zarizenim 1. kategorie (vymenove zamky, nezavisla navestidla). To znacne snizuje jeji propustnost.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ